• kontakt@jobsam.dk
  • Cookies- og Privatlivspolitik

Nyuddannet og jobsøgning


Nyuddannet - hvad nu?

Endelig! Den sidste opgave er skrevet og eksamen er oversået - nu skal der tjenes penge. Men for mange, kan det føles som et stort skidt at gå fra studerende til jobsøgende.

Jobsøgning er benhårdt og der er stor konkurrence. Hvad skal du gøre, for at komme i betragtning til jobsamtalen, når du ikke har erfaring nok, eller slet ingen? I de næste afsnit, vi vil komme med tips og gode råd til din jobsøgning som nyuddannet.

Er du aggressiv nok?

Når du ser et interessant stillingsopslag, så vent ikke med at søge stillingen. KOM I GANG! Få sendt din ansøgning ligeså snart du ser noget spændende. Nogle studerende mener, man skal puste ud efter et hårdt studie og opslidende eksamener, men dit CV og din jobansøgning bliver ikke bedre, ved at vente nogle måneder og dermed opnå en ledighedsperiode. Det giver huller i dit CV som vil følge dig, også ved senere jobskrifte.

Det mest optimale er, at starte din jobsøgning allerede i slutningen af dit studie. Få lavet en grundskabelon til dit CV, og notér løbende hvad du har lavet, og få fastlagt dine spidskompetencer.

Du kan med fordel også starte tidligt med at skabe dig et netværk. Skal du til at studere, eller er du midt i dit studie, burde du oprette en LinkedIn profil og begynde at skabe et netværk. Tilføj gerne kontakter fra et evt. studiejob, fritidsjob, venner, familie mv.

Pas på med, at stirre dig blind

Alle studerende drømmer om den store stilling med den fede hyre, men du skal passe på med at stirre dig blind på en bestemt virksomhed eller branche. Der er rigtigt mange, der gerne vil arbejde for AP Møller, Novo Nordisk eller LEGO. Disse virksomheder modtager hver måned flere hundrede ansøgninger, også fra kandidater der har mere erfaring end dig.

En mulighed kunne være at fokusere jobsøgningen hos mindre virksomheder, hvor ansøgerne er færre og chancen for ansættelse er større. Dette er dog ikke enstydig med, at du ikke skal forfølge dine drømme. Hvis dit største ønske er at arbejde som projektleder ved Vestas eller Carlsberg - skal du følge den drøm, men måske kan det være en god ide med et stop inden, ved en mindre virksomhed.

Det samme gør sig gældende med brancher. Er din største drøm at arbejde i bilbranchen, kan du sagtens opbygge nogle nyttige kompetencer i servicesektoren. Du må som nyuddannet derfor ikke være bange for at tage et job i en anden eller lignende branche og opbygge erfaring. Det er den langsigtede plan der er vigtig.

Skriv jobansøgning som nyuddannet

Det kan være ekstra svært at skrive en jobansøgning, når du er nyuddannet. Du har ikke den store erhvervserfaring eller løst mange opgaver indenfor dit område. Som alle andre, skal du fremhæve dine spidskompetencer, holdninger og positiver sider.

Du må ikke fokusere din jobansøgning på, at du er nyuddannet. Understreg de vigtigste ting, din motivation for jobbet og tydeliggør hvilken forskel du kan gøre i virksomheden. Beskriv hvordan du kan løse virksomhedens problemer og kom med specifikke eksempler på løsninger. Du rammer sandsynligvis ikke plet med løsningen, men du kan vækker interesse hos arbejdsgiveren.

Faglige holdninger er ikke kun for personer med joberfaring. Du kan sagtens have en menig om, hvordan opgaverne skal løses. Du kan også beskrive om du arbejder bedst efter bestemte principper eller har du et favoritværktøj/program?

Gør dig umage med din ansøgning. Din viden om virksomheden kan hjælpe dig med et lave ansøgningen. Skræddersy både din jobansøgning og dit CV og fremhæv de kompetencer der passer til virksomheden. Din jobansøgning skal virke troværdig og professionel, selvom du ingen erhvervserfaring har.

Her kan du læse mere om jobansøgninger.

Reference

Som alle andre jobansøgere kan du vedlægge nogle referencer. Som nyuddannet kan det være vanskeligt at nævne nogle referencer, da din erhvervserfaring ikke er stor. Dine reference kunne være:

- En kontaktperson fra en eventuel virksomhedspraktik.
- Arbejdsgiver fra et fritidsarbejde eller et studiejob.
- En underviser fra dit studie.
- En vejleder, hvis du har skrevet en afhandling, speciale eller lign.

Mange arbejdsgivere har dog forståelse for, at nyuddannede ikke kan komme med mange referencer. Husk altid at give dine referencer besked, inden du nævner dem i din jobansøgning.

Brug dit netværk

Som nyuddannet gælder alle kneb og du skal bruge alle dine kontakter i dit netværk, for at opsøge jobmuligheder. Dette gælder både dit digitale og fysiske netværk, som kunne være:

- Facebook
- Venner og familie
- LinkedIn
- Tidligere kollegaer

Du skal selvfølgelig ikke arbejde for din venner og familie, men det kan være de kender en, som kender en, som kender en.

Du kan med fordel allerede i starten af dit studie, oprette en profil på LinkedIn og skabe et netværk. Følg de virksomheder du synes kunne være interessante.

Forarbejde kan hjælpe dig

Desto mere du læser og undersøger om virksomheden, jo større chancer har du for, at finde et match mellem dine kompetencer og det arbejdsgiver efterspørger. Vis i din jobansøgning, at du interesser dig for virksomheden, branchen eller opgaverne.

Det er vigtigt du har sat dig grundigt ind i, hvordan virksomheden fungerer, f.eks. hvem er virksomhedens kunder, virksomhedens kultur eller konkurrenter. Er virksomhedens største exportmarked Sverige, har du måske skrevet en opgave om svenskere eller kender noget til det svenske salgsmarked.

Andre områder/ting du kunne beskrive/overveje:

- Hvad mangler virksomheden, som du har?
- Hvad er virksomhedens vigtigste opgave og hvordan løses den?
- Hvad er din motivation for branchen?
- Hvad gør dig glad for at gå på arbejde?

Næste skidt - forbered dig på jobsamtalen.

Afslag - hvad nu?

Jobsøgning er ikke nemt. Du vil sandsynligvis få et afslag eller to og der vil være jobansøgninger, du ikke engang får svar fra. Har du ikke meget erfaring i at skrive en jobansøgning? God nyhed, det har størstedelen af dine konkurrenter heller ikke :-)

Husk at alle har fået deres erfaring et sted fra. Alle har haft deres første job engang, og du skal nok få dit. Erfaring opbygges gennem tid og alle har været nyuddannede engang.

Opgiv ikke og mist ikke modet, af et afslag eller to. Du får din chance for at opstarte din erfaringsdannelse, når du matcher med den rette virksomhed. Erfaring i at jobsøge og gå til samtaler, er også brugbar erfaring for din fremtidig jobsøgning og fremhævelse af dine kompetencer.