• kontakt@jobsam.dk
  • Cookies- og Privatlivspolitik

Spørgsmål til jobsamtalen


Spørgsmål fra virksomheden

Når virksomheden indkalder dig til jobsamtale, viser den samtidig, at den er interesseret i dig og dine kompetencer. Men arbejdsgiveren vil gerne vide mere om dig og finde ud af om du vil passe ind i virksomheden.

Du kan selvfølgelig ikke forudsige hvad virksomheden vil spørge dig om, men mange virksomheder stiller nogle af de samme spørgsmål. Prøv at forberede dig på nogle af dem, så de ikke kommer bag på dig.

Prøv at skrive dine svar ned og gennemgå dem med en ven, kæreste eller dig selv i spejlet. Få gerne feedback på, hvad er godt og hvad skal rettes.

Typiske spørgsmål arbejdsgiver stiller til en jobsamtale:

- Hvorfor skal vi ansætte dig?
- Hvorfor har du søgt denne stilling?
- Hvad finder du spændende ved jobbet?
- Hvorfor vil du arbejde for os?
- Hvad er dine svage sider? Hvordan kommer de til udtryk?
- Hvad er dine stærke sider? Hvordan kommer de til udtryk?
- Hvilke forventninger har du til en kommende chef?
- Hvordan har du det med at arbejde i grupper/teams?
- Har du nogen betænkeligheder i forhold til jobbet?
- Hvor er du om 5 år?
- Hvad er vigtigst for dig på en arbejdsplads?
- Hvad kender du til vores virksomhed?
- Hvilke personlige egenskaber sætter du mest pris på? - hos dig selv? og hos andre, du skal samarbejde med?

Du kan med fordel forberede nogle eksempler, til de kompetencer du har beskrevet i ansøgningen eller andre succeshistorier fra tidligere erfaringer, som vil kunne bruges i dit nye arbejde. Fokuser på de arbejdsopgaver du kan løse, og fremhæv hvad du er god til.