• kontakt@jobsam.dk
  • Cookies- og Privatlivspolitik

A-kasse og Fagforening


A-kasse

Hvad er en A-kasse?

En A-kasse, også kaldet en arbejdsløshedskasse er en organisation, der skal sikre sine mellemmer økonomisk hjælp ved arbejdsløshed.

A-kassen kan derudover hjælpe med en vejledningssamtale, hvor man får gennemgået sit CV og laver en jobplan. A-kasserne samarbejder med fagforeningerne, jobcentre og kommunerne med at få så mange så muligt i job.

Der findes mange forskellige A-kasser. Det kan være en fordel for dig, hvis du vælger en A-kasse der er specialiseret indenfor din faggruppe/branche. Fordelen ved at være medlem af en A-kasse, er at du modtager dagpenge, i stedet for kontanthjælp, hvis du bliver arbejdsløs.

Husk at du skal være medlem af en A-kasse i minimum et år, inden du er berettiget til dagpenge. Det er derfor vigtigt, at du har overvejet i god tid, om du skulle indmelde dig i en A-kasse. Du behøver ikke være medlem at en fagforening, for at være medlem af en A-kasse.

For at være medlem af en A-kasse koster det et månedligt kontingent. Kontingentet er fradragsberettiget og bliver automatisk indberettet til SKAT.

Dagpenge

Du kan højest modtage 90% af den løn du tjente mens du var i arbejde. Lønnen bliver som udgangspunkt beregnet ud fra de sidste 12 måneder, hvor du har fået mest i løn, inden for de sidste 24 måneder.

Den maksimale dagpengesats i 2019 er kr. 4.355 pr. uge eller månedligt kr. 18.872. Udbetalingen af dagpenge, kan ikke overstige den gældende sats.

De udbetalte dagpenge finansieres dels af A-kasse´ medlemmers kontingenter og af alle lønmodtagere´s arbejdsmarkeds bidrag (AM-bidrag)

Det er som udgangspunkt kun hvis man bliver opsagt eller fyret, man kan være ret til dagpenge. Opsiger du selv din stilling, skal man igennem en karensperiode. Dvs. en periode hvor man ikke har ret til dagpenge, da det er selvforskyldt ledighed.

Læs mere på borger.dk

Fagforening

Hvad er en fagforening?

En fagforening er en organisation for en række lønmodtager indenfor en bestemt branche. Fagforeningens største fokusområder er, at forhandle løn- og ansættelsesvilkår.

Hvis du får problemer på din arbejdsplads, kan du få juridisk hjælp ved din fagforening. Dette kan være hvis du ikke modtager den løn du har krav på, spørgsmål til din ansættelseskontrakt eller blevet uberettiget fyret.

Det er også en fagforening, der forhandler løn og overenskomst med arbejdsgivere. En overenskomst er de spilleregler der gælder på arbejdsmarkedet, som f.eks. løn, pension, sygdom og barsel, overtidsbetaling mv.

Kontingentet til en fagforening er fradragsberettiget op til kr. 6.000 og bliver automatisk indberettet til SKAT.

Du bestemmer selv om du vil være medlem af en fagforening. Mange kombinerer et medlemskab af A-kasse og fagforening. Men det er op til dig selv om du vil være medlem af begge dele.

Hvis du ikke er medlem af en fagforening, vil du stadig godt kunne klage over din arbejdsgiver. Dette kan dog kræve anden juridisk bistand fra f.eks. en advokat.