• kontakt@jobsam.dk
  • Cookies- og Privatlivspolitik

Efteruddannelse


Efteruddannelse

De fleste brancher er i konstant udvikling og arbejdsindholdet ændrer sig løbende. Der kan komme ny teknologi, som kræver opkvalificering og ny viden. Derfor er efteruddannelse vigtigt. Det tilføjer dig og din virksomhed nye kompetencer, som kan bidrage med en positiv udvikling. Alle medarbejdere bør gennem hele arbejdslivet have en form for løbende efteruddannelse.

Derfor er efteruddannelse vigtig for dig som lønmodtager.
- Du opnår større viden og kan varetage flere og/eller andre opgaver.
- Efteruddannelse øger din markedsværdi.
- Du øger muligheden for at få mere i løn.
- Du øger chancen for at finde et nyt job, hvis du er eller bliver ledig.

Derfor skal virksomheder prioritere efteruddannelse.
- Efteruddannelse kan forbedre virksomhedens konkurrenceevne.
- Medarbejdere med nye kompetencer giver større fleksibilitet og er mere omstillingsparat.
- Virksomheder kan sikre en højere kvalitet af slutproduktet.
- Større arbejdsglæde og motivation blandt medarbejderne.

Muligheder for efteruddannelse

Mange overenskomster giver ret til betalt efteruddannelse. Det vil sige du får både uddannelsen betalt, samtidig med du modtager din sædvanlige løn. Det skal stå i din ansættelseskontrakt, om du arbejder under en overenskomst.

Hvis du ikke har ret til betalt efteruddannelse, kan du med fordel bruge den årlige MUS (medarbejderudviklingssamtale) som udgangspunkt. Her skal du overbevise din arbejdsgiver eller leder om, at efteruddannelse er en god ide. Det er vigtigt, at du er godt forberedt og kan komme med konkrete forslag til kurser eller uddannelser. Afholder virksomheden ikke MUS, kan du indkalde din leder eller arbejdsgiver til et kort møde.

Derudover er det vigtigt, at man har afstemt efteruddannelse med sit bagland (familie, kæreste mv.), hvis der f.eks. er aftenundervisning eller det kræver tid i weekenden. Skal der bruges tid på lektier, læsning, forberedelse mv. Mange har i dag en booket kalender med både arbejde, børn, fritidsinteresser mv.

Forberedelse til samtale

Inden du spørger din arbejdsgiver om efteruddannelse, prøv at overveje og undersøge/afklare følgende:

Praktiske oplysninger: Hvor og hvornår afholdes kurset? Hvor lang tid tager det? Hvad koster det?
Motivation: Hvorfor vil du have kurset? Personlig udvikling, større faglige kompetencer, opkvalificering til andre opgaver?
Udbytte: Hvad får virksomheden ud af kurset? Vær meget gerne konkret, hvordan ændrer det arbejdet i hverdagen.
Privat: Undersøgt evt. med dit bagland, ægtefælle, børn mv. om der kan findes tid til uddannelsen?
Fremtiden: Er du klar til at tage ekstra opgaver, idet du får ny viden og nye kompetencer? Skal du af med andre opgaver?
Alternativer: Hvis du får nej til kurset, findes der andre kurser? Hvilken? Pris?

Argumenter til arbejdsgiver

Det er vigtigt ikke kun at have argumenter der lyder: "Kurset passer perfekt til mig, da jeg altid har drømt om dette" "Det er lige efter min karriereplan og fremtidsmål" "Det kunne jeg bare godt tænke mig" Du skal kunne nævne alle de gevinster virksomheden opnår, ved at sende dig på kursus.

Hvis en bogholder gerne vil lære om lønadministration og har fundet et lønkursus, kan argumenterne for kurset være, at i fremtiden kan bogholderen også varetage lønkørsler, som derved frigiver tid hos en anden medarbejder. Eller hvis lønindberetningen var outsourcet til et eksternt firma, ville arbejdsgiveren kunne spare denne udgift. Dette kursus ville derfor kunne aflæses direkte på bundlinjen.

Lav en plan B

Der er altid en risiko for, at din arbejdsgiver siger nej til et kursus eller mere efteruddannelse. Find derfor alternativer til din favorituddannelse. Find evt. andre kurser der ligner eller har noget af det samme indhold. Hvis det er prisen der er et problem, kunne du måske finde et billigere alternativ.

Hvis der ikke er flere penge i budgettet til efteruddannelse, kan du evt. finansiere noget af det selv med en bruttolønsordning? En bruttolønsordning gør det muligt at betale helt eller delvist for uddannelse, mod en kontant lønnedgang.

Mange virksomheder er dog meget positive overfor efteruddannelse og kan se store fordele i, at medarbejdere gerne vil opkvalificeres. Hvis arbejdsgiver siger nej til efteruddannelse kan arbejdsgivere også risikere, at medarbejderen siger op.

6 ugers jobrettet uddannelse

Hvis du er jobsøgende og har været ledig i 5 uger, kan du have ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Du skal dog være medlem af en A-kasse og være dagpengemodtager.

Det skal være bestemte godkendte kurser og uddannelsesforløb - se hvilken kurser der er godkendt. Man modtager dagpenge hele under forløbet. Der er også mulighed for at søge om tilskud til kost og logi under uddannelsen, hvis det er langt fra din bopæl.

Du skal altid kontakte din A-kasse først. Det er A-kassen der afgør, om du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og om kurset eller uddannelsen er relevant for dig.

Læs mere om 6 ugers jobrettet uddannelse.

Hvor kan du finde mere hjælp?

Hvis du er medlem af en A-kasse, skal du kontakte dem. Er du ledig kan du også kontakte dit jobcenter.