• kontakt@jobsam.dk
  • Cookies- og Privatlivspolitik

Fastholdelsessamtale


Hvad er en fastholdelsessamtale?

Ved at afholde en fastholdelsessamtale med dine medarbejdere er du med til at klarlægge, hvad der skal til for at skabe en god arbejdsplads. En fastholdelsessamtale har derudover til formål at sikre, at dine medarbejdere bliver i virksomheden. Det er en god investering for medarbejderne og virksomheden, idet du undgår at skulle starte forfra/igen med annoncering og rekruttering.

En fastholdelsessamtale kan også virke meget motivende for de personer, du indkalder. Hvem vil ikke føle sig værdsat, hvis man blev indkaldt til en samtale og fik at vide Du er en fantastisk medarbejder, og vi er super tilfredse med dig. Vi vil gerne vide, hvad der skal til, for at du bliver i virksomheden, eller er der noget, vi kan gøre bedre? På denne måde får I afklaret, hvad medarbejderen sætter størst pris på.

En fastholdelsessamtale kan afholdes på mange måder og kan være forskellig fra arbejdsplads til arbejdsplads. I bund og grund er det bare en samtale om, hvordan medarbejderen har det, og hvordan man kan sikre, at medarbejderen bliver i virksomheden.

Spørgsmål til samtalen

Det er op til dig som arbejdsgiver at vælge, hvordan samtalen skal foregå. Nogle foretrækker et formelt møde med indkaldelse og tidsplan, andre tager den over frokosten. Vi har samlet nogle spørgsmål, du kan bruge som inspiration til samtalen.

Hvad gør dig glad på jobbet?
Afklar, hvad medarbejderen synes bedst om på arbejdspladsen. Hvad gør det sjovt at arbejde? Er det kollegaerne, lønnen eller personlig udvikling?

Hvad vil du gerne blive bedre til?
Undersøg, om medarbejderen gerne vil udvikle sig og/eller opnå nye kompetencer. Det kan også være, der er ting, som medarbejderen ikke føler, at han/hun klarer godt nok. Hvordan kan det løses?

Hvis der var noget, du kunne ændre i afdelingen/virksomheden, hvad skulle det så være?
Hør, om medarbejderen ville ændre på nogle rutiner, metoder eller opgaver? På denne måde viser du, at medarbejderen kan få indflydelse på dagligdagen.

Hvordan ser den bedste dag ud for dig? Og hvad gør den fantastisk?
Afklar, hvordan en arbejdsdag burde forløbe. Hvordan få vi alle dage til at se sådan ud? Kan virksomheden eller medarbejderen selv gøre noget?

Er der områder, du gerne vil arbejde mere med?
Nye arbejdsområder kan måske betyde efteruddannelse eller nye kurser, så få lagt en plan. Hvis medarbejderen tager nye eller flere opgaver, skal der måske rokeres på andre opgaver.

Hvis du skulle skifte job i morgen, hvad ville du så savne mest?
Her kan du finde ud af, hvad medarbejderen sætter mest pris på i virksomheden. Fokuser på det positive og arbejd videre med det.

Er der noget, der ikke fungerer på arbejdspladsen? Kan noget gøres bedre?
Afklar, om der er arbejdsprocesser eller opgaver, der kan løses bedre og mere effektivt? Er der behov for nye systemer eller værktøjer? Er der opgaver, som ikke giver mening eller kan undlades?

Er der nye eller andre systemer/værktøjer, som kan gøre dagligdagen nemmere?
Afklar, om der er behov for nye systemer eller værktøjer, der kan lette dagligdagen for den ansatte? Det kan også være, der er nogle systemer eller processer, der er overflødige.

Hvordan ser du din og virksomhedens fremtid?
- Klarlæg, om medarbejderen har nogle mål eller drømme for karrieren. Dette kan både være med ansvar eller arbejdsopgaver. Find ud af, om de passer til virksomhedens mål? Hvordan kan medarbejderen bidrage til virksomhedens succes og blive en del af den?

Er der noget, din leder eller kollegaer skal gøre anderledes?
Hvis medarbejderen ikke giver udtryk for det i dagligdagen, kan samtalen være der, emnet skal tages op. Måske har medarbejderen interne konflikter, der ikke er løst.

Opfølgning og afklaring

Ved at afholde en fastholdelsessamtale skulle du helst kunne afklare, hvad der skal til for, at medarbejderen bliver hos virksomheden i mange år. Hvad er det, der motiverer medarbejderen mest? Hvis det er nye og spændende arbejdsopgaver, er det også vigtigt, at du efterfølgende tildeler nogle nye arbejdsopgaver. Ellers er samtalen spildt.

Nogle gange vil du får svaret, Jeg bliver kun i virksomheden, hvis jeg får kr. 5.000 mere i løn. Hvis du ikke har mulighed for at give en lønforhøjelse, kan du prøve at spørge, om der er andre ting, du kunne gøre? På den måde viser du, at du er interesseret og stadig sætter pris på medarbejderen.

Måske ender I med at finde en løsning, men selvfølgelig er der risiko for, at medarbejderen opsiger sin stilling. Men medarbejderen ville være smuttet alligevel. Hvis du afholder samtalen, har du muligheden for at finde en løsning.