• kontakt@jobsam.dk
  • Cookies- og Privatlivspolitik

Første dag på jobbet


Gode råd til første arbejdsdag

Bum - så er den skid slået! Endelig fik du ansat en ny medarbejder, og nu er rekrutteringen endelig forbi. Men nej, du mangler lige at få medarbejderen godt i gang. Det er mindst lige så vigtigt som hele rekrutteringen. Der er større sandsynlighed for, at din nye medarbejder bliver i virksomheden og er ansat efter et år, hvis du laver en god modtagelse af din nye medarbejder.

Nu skal de ting, som var skrevet i jobannoncen, komme til virkning. Opgaverne og kulturen skal helst afspejle sig i virkeligheden. Hvis du har lovet guld og grønne skove, og dette ikke bliver indfriet, kan du risikere, at medarbejderen smutter igen. Derfor er det afgørende, at den første tid kører smertefrit, og at hele virksomheden tager godt imod den nye medarbejder.

Introduktionsprogram

Med lidt planlægning af den første arbejdsuge hjælper du medarbejderen med at komme godt igennem den første tid. Et introprogram for den første uge gør det overskueligt, hvad medarbejderen skal lave og med hvem. Husk ikke at forvente for meget af den nye medarbejder det første stykke tid. Det kan tage noget tid at komme ind i tingene.

Det er op til dig selv, hvor detaljeret et introduktionsprogram skal være. Husk, at en eventuel tidsplan kun bør være vejledende. Introduktionsprogrammet kunne for eksempel indeholde:

  1. En god introduktion af nye kollegaer og afdelingen.
  2. Gennemgang af personalehåndbog eller personalepolitikker.
  3. Rundvisning på virksomheden.
  4. Nogle rigtige og relevante arbejdsopgaver, som medarbejderen kan gå i gang med.
  5. Eventuel dato/plan for opfølgende samtale efter f.eks. 3 og/eller 6 måneder.

Derudover er det en god ide at udpege en kontaktperson, buddy eller lignende. En som medarbejderen kan spørge om hjælp, og som har afsat tid til spørgsmål. Kontaktpersonen skal blandt andet også sørge for, at medarbejderen kommer til frokost og ikke sidder alene.

Bliver medarbejderen bare overladt til sig selv, risikerer du, at vedkommende er smuttet, inden ugen er omme. Husk på, at medarbejderen har set frem til første arbejdsdag og glæder sig til at starte.

Husk det sociale fællesskab

Mennesker er flokdyr og er mest trygge sammen med andre mennesker. Det er derfor vigtigt, at din nye medarbejder føler sig godt tilpas i virksomheden. Alle ansatte har brug for at føle sig accepteret og som en del af fællesskabet. Det kan også give en større tilfredshed og en hurtigere indlæring af nye ting, hvis medarbejderen er tilpasset socialt.

Noget så simpelt som at hilse om morgenen med et "Godmorgen" er altid en god start. Spørg gerne ind til evt. familie, eller hvad man lavede i weekenden, eller bare "hvordan går det?". Sørg også for, at den nye medarbejder ikke sidder alene til frokost. Det kan være svært for en ny medarbejder selv at tage initiativ til at være social, når man er ny i jobbet.

Det sociale fællesskab kan også styrkes gennem personaleture, fester, teambuilding eller andre personalearrangementer.

Velkomst e-mail

Det er en super ide at sende en velkomstmail eller et brev, inden en ny medarbejder starter. På den måde får man en ide om, hvad der venter den første arbejdsdag. Derudover kan man også fortælle om de praktiske detaljer, som f.eks. mødested, mødetidspunkt og kontaktperson.

Hvis det er udarbejdet, kan du også medsende introduktionsprogrammet og evt. personalehåndbog.

Stillingsbeskrivelse

Nogle virksomheder kan med fordel udarbejde en stillingsbeskrivelse til nye medarbejdere. En stillingsbeskrivelse kan fortælle, hvilke arbejdsopgaver virksomheden ønsker, at medarbejderen skal kunne løse.

Stillingbeskrivelsen kan løbende opdateres, da jobbet sagtens kan ændres med tiden. Det er meget afhængigt fra virksomhed til virksomhed, hvor detaljeret en stillingsbeskrivelse skal være.

Du har måske allerede lavet stillingsbeskrivelsen, da du lavede jobannoncen.

En stillingsbeskrivelse kan også hjælpe medarbejderen med at klarlægge fordelingen af ansvar og kompetencer. På den måde ved alle i virksomheden, hvem man skal gå til med forskellige problemer.

Der findes ikke nogen formkrav til en stillingsbeskrivelse. Under skabeloner kan du finde et eksempel på en stillingsbeskrivelse og en gratis skabelon.

Tjekliste

I venstre side finder du en tjekliste, der kan hjælpe med at sikre en god modtagelse af nye medarbejdere. Tjeklisten er vejledende og kan tilpasses efter jeres virksomhed.